โปรโมชัน promotion Work and Travel USA New Step คนละครึ่ง ไปก่อน จ่ายทีหลัง วีซ่า visa ไม่ผ่าน คืนเงิน ค่าธรรมเนียม 30 กันยายน 2024 2566
โปรโมชัน promotion Work and Travel USA New Step คนละครึ่ง ไปก่อน จ่ายทีหลัง 30 กันยายน 2024 2566
โปรโมชัน promotion Work and Travel USA New Step สัมภาษณ์ วีซ่า visa ไม่ผ่าน คืนเงิน ค่าธรรมเนียม 30 กันยายน 2024 2566

We Step Forward

Job ADS

Reviews

Work and Travel in USA

โครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเดินทางไปทำงานและท่องเที่ยว
เพื่อการเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์.

APPLY NOW

New Jobs

Premium Jobs

Downtown Flavortown

$15.00$17.00

Premium Jobs

Carino’s Italian

$6.00
$6.00$8.00

Fast Food

Cinnapretz

$12.00

Premium Jobs

Blue Moose

$6.00

Premium Jobs

Timberwood Grill

$5.00

Premium Jobs

Mellow Island

$12.00$13.00

Premium Jobs

Mellow Pigeon

$7.00
$7.25

Fast Food

McDonalds’

$10.00$14.00

Fast Food

Taco Bell

$10.00$12.00

Fast Food

Sonics Drive In

$10.50

Companies