เกี่ยวกับเรา

การเดินทางและช่องทางการติดต่อ

poster

ที่อยู่

New Step Education Exchange Program Co., Ltd.
อาคารวิเศษศิริ 226 ชั้น 6 ถ.พหลโยธิน,พญาไท,กรุงเทพฯ 10400

การเดินทาง

เดินทางสะดวกโดยใช้ BTS ลงสถานีสนามเป้า ลงทางออก 4 แล้วจะเห็นตึกอาคารวิเศษศิริ ชั้น 6

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่